Bestuur:

Voorzitter: Laurens Vogelezang
Secretaris: Jose Koumans-van Diepen, mail:  secretaris@stw-site.nl
Penningmeester: Poppe Kloen, mail: penningmeester@stw-site.nl

Lid: Judy Hauser

Lid: Michiel Hoefsloot

Algemeen mailadres bestuur:  info@stw-site.nl

Activiteitencommissie:

Ronald Zom
accie@stw-site.nl

Administratie leden, abonnementen, licenties en tijdenregistratie:

Floor van der Wilt
ledenadministratie@stw-site.nl

Internetcommissie:

Monique Mooren, Vera Minten, vacature
internetcie@stw-site.nl

Jeugdcommissie:

Lindy Messchendorp, vacatures

jeugdcie@stw-site.nl

Vertegenwoordiger in Baancommissie Utrecht namens STW:

Klaas van den Berg

Jury- en wedstrijdcoördinator Utrecht:

Marco de Jonge

Jury- en wedstrijdcoordinator Nijmegen:

Vacature

Kascontrolecommissie:

Joost Backx, Annemarie Rietman

Nevengeulcommissie:

Jan van Schaik, Bert Evenhuis

PAST- en 10km-commissie:

Hendrik van de Beek, Klaas van den Berg, Peter Vlaar, Harry Booltink, André Kleinrensink, Ralph Meijer, Loet Scholma.
Meer informatie.

Redactie IJskrabbels:

Jan ten Haaf, Rikje van de Weerd, Robbert Kamphuis. Advertentiewerving: Rudolf Barkhuijsen.

ijskrabbels@stw-site.nl

vervoerscoördinatie

Rudolf Barkhuijsen
vervoerscoördinatoren Jan-Cees Riphagen
Daan Goense
Jack Schoenmakers
Sander Schot
Joost Backs
Michiel & Ellis Hoefsloot
Jan-Kees Goud
Leonie Breuers
Froukje Boonstra

Sponsorcommissie:

Vacatures (neem voor meer informatie contact op met het bestuur)

Trainers:

Bauke Abma, Coen Beaujon, Enrico Kunst, Aiso van Leeuwe, Hidde van de Beek, Jonna Sabel, Harm Smit, Harry Hansma, Huub Oude Vrielink, Jaike Loots-De Graaf, Jan van Niejenhuis, Joop de Boer, Laurens Vogelezang, Nynke Oude Vrielink, Oane Zijlstra, Robert Huiting, Robbert Kamphuis, Tom Buijse, Arjan van Asselt.

Trainingscoördinator:
Harry Hansma

Technische Commissie:

Harm Smit, Huub Oude Vrielink, Harry Hansma,

Wedstrijdcommissie (organisatie clubkampioenschap en clubwedstrijd):

Harry Booltink, Jan Heeres, Flip van Leeuwe
wedstrijdcie@stw-site.nl

Vertrouwenscontactpersonen

VertrouwensContactPersoon-24-01-18

Toestemming publicatie foto’s

Toestemming publicatie foto

Fietstijdrit 11 mei

Live op STRAVA

STW Jeugd op Facebook