STW verwelkomt nieuwe leden. Als lid van STW kun je deelnemen aan de schaatstrainingen en de zomertrainingen en aan de andere activiteiten die de club organiseert. Verder ontvang je 6 keer per jaar het clubblad IJskrabbels. Donateurs doen niet mee aan de trainingen. Zij zijn wel van harte welkom bij de overige activiteiten die STW organiseert en ontvangen per post de IJskrabbels.

Contributie

De contributie bedraagt voor senioren 53 euro, voor junioren 50 euro en voor de jeugd 33 euro. De contributie voor studenten die ook lid zijn van IJzersterk bedraagt 30,25 euro (nog onder voorbehoud). Donateurs dragen minimaal 28 euro bij.

Schaatsabonnement

In de zomer kunnen leden een ijsabonnement aanvragen voor de trainingen op de ijsbaan van Utrecht en/of Nijmegen. Zie de uitgebreidere informatie over de schaatstrainingen en de toelichting over de gang van zaken en een indicatie van de prijzen van abonnementen.

Nog vragen?

Heb je interesse in het lidmaatschap van STW of een schaatsabonnement, maar wil je graag eerst meer informatie? Je bent van harte welkom op een van de trainingen voor een kennismaking. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen aan Floor van der Wilt. Via het inschrijfformulier kun je je online aanmelden als lid en abonnementen aanvragen. Voor aanmelding als donateur van STW of niet schaatsend lidmaatschap: maak gebruik van dit formulier  en stuur dit per post of breng het langs bij (Floor van der Wilt, Nienke van Hichtumstraat 19, 6708 SE Wageningen)  of stuur het geprinte en ingevulde formulier per e-mail aan Floor van der Wilt.

 

190902 Schaatsenrijden

Bestreden door de zomertijd
Leek het ijs voorgoed verdwenen
Was door dat schepsel haast bereid
Mijn stalen ijzers om te smeden
En werd zowat door 't klimaat verleid
Nooit meer te dromen over het verleden
Toen 'k als jongen jaarlijks werd verblijd:
Des winters werd nog schaats gereden.
Binnenkort, wellicht ook later is het heden
Blijf ik toch wachten op de wintertijd
En werp alle verboden dromen in de strijd
Volg mij
om tot het slagveld toe te trede

Harm Smit

Agenda

Live op STRAVA

STW Jeugd op Facebook