Elk jaar in september wordt de Molenmarkt -rond molen De Vlijt aan de Harnjesweg- gehouden. Tijdens deze markt kunnen (sport)verenigingen zich ook presenteren aan het publiek.

Afgelopen jaren heeft STW ook deelgenomen aan de Molenmarkt omdat het een mooie gelegenheid is om potentiële nieuwe leden te informeren over STW, vlak voor het begin van het schaatsseizoen.

 

Dit jaar vindt de Molenmark plaats op zaterdag 14 september van 10.00-17.00. Meer informatie via: http://www.molenmarktwageningen.nl/

Om de STW-stand te bemensen zoeken we nog STW-ers die de bezoekers enthousiast kunnen uitleggen wat we zoal doen bij STW.  De aankleding van de STW-stand wordt geregeld en er zal foldermateriaal beschikbaar zijn om uit te delen. Voor eten en drinken wordt ook gezorgd.

Ook de STW-jeugd en -junioren worden opgeroepen om hierbij te helpen (al dan niet met ouders). Vooral als je met een groepje vriendjes/vriendinnetjes komt, is het gezellig.

Het is prima als je maar een uurtje kunt en helemaal mooi als je iets langer kunt. Ervoor of erna kun je zelf nog over de Molenmarkt slenteren en kijken bij de andere markt kraampjes.

 

Meld je zo spoedig mogelijk aan, het liefst vóór 1 september a.s. want dan kunnen we een inschatting maken of we voldoende vrijwilligers hebben.

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar info@STW-site.nl. Geef dan ook even aan welk tijdstip je beschikbaar bent.

We hopen op een grote opkomst!

 

Met sportieve groeten namens het bestuur,

Judy Hauser

 

190902 Schaatsenrijden

Bestreden door de zomertijd
Leek het ijs voorgoed verdwenen
Was door dat schepsel haast bereid
Mijn stalen ijzers om te smeden
En werd zowat door 't klimaat verleid
Nooit meer te dromen over het verleden
Toen 'k als jongen jaarlijks werd verblijd:
Des winters werd nog schaats gereden.
Binnenkort, wellicht ook later is het heden
Blijf ik toch wachten op de wintertijd
En werp alle verboden dromen in de strijd
Volg mij
om tot het slagveld toe te trede

Harm Smit

Agenda

Live op STRAVA

STW Jeugd op Facebook