De schaatsen net in het vet en de STW-zomertrainingen nog niet begonnen dus alle tijd voor een gezellige avond met al je clubgenoten. Ook de ouders van jeugdleden en junioren zijn van harte uitgenodigd om in ieder geval het eerste deel van de avond aanwezig te zijn met hun kinderen. Ook dit jaar is er weer een boeiende presentatie voor jong en oud. Door wie en wat is nog even een verrassing. Verder natuurlijk Hulde voor een STW-er die zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging, de Tandwielen voor de winnaars van de tijdritten en het Uitroepteken voor iemand die een bijzondere prestatie heeft verricht.
We zullen afscheid nemen van diverse commissieleden én van onze huidige voorzitter Rudolf Barkhuijsen. We verwachten nieuwe commissieleden te verwelkomen. In ieder geval is daar onze nieuwe voorzitter Laurens Vogelezang. Komt dus allen! In de pauze en na afloop tijd voor ontmoeting!

Tot dan. Het STW-bestuur:

Rudolf Barkhuijsen (voorzitter), Annemarie Rietman (penningmeester), Judy Hauser, Michiel Hoefsloot en José Koumans-van Diepen (secretaris)

De bijlagen bij onderstaande agenda zullen uiterlijk acht dagen voor de vergaderdatum worden toegezonden.

Agenda ALV 2019 

Datum                 :                            Donderdag 11 april 2019
Inloop                  :                            18.15 uur

Aanvang              :                            18.30 uur
Locatie                :                            Clubhuis TCW

Nudepark 81, 6702 DZ  Wageningen, tel. 0317-411494

 

Inloop met koffie, thee en limonade en koek.
Consumpties koffie/thee bij ontvangst en in de pauze worden aangeboden door STW.

Blok I  18.30 uur

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Welkom en Mededelingen
 3. Presentatie
 4. Hulde, Uitroepteken en Tandwielen

Pauze 19.30 uur: Met koffie, thee en limonade. Tijd om even bij te praten en te socializen.

Blok II 20.00 uur

 1. Notulen ALV 24-5-2018 (bijlage 1)
 2. Jaarverslag over het seizoen 2018/2019 (bijlage 2)
 3. Financiën:
 1. Financieel jaarverslag over het seizoen 2018/2019 (bijlage 3)
 2. Verslag van de kascontrole commissie (bijlage 4, ter vergadering)
 1. Seizoensplan 2019-2020, diverse punten (bijlage 5)
 2. Begroting voor seizoen 2019-2020 + toelichting begroting, toeslagen en contributieverhoging (bijlage 6)
 3. Afscheid en benoeming commissieleden (bijlage 7)
 4. Bestuurswijzigingen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting om 21.30 uur

Afsluitend drankje (op eigen kosten) en een nootje/andere knabbels 21.30 – 22.00 uur

22.00 uur einde avond

 

 

190902 Schaatsenrijden

Bestreden door de zomertijd
Leek het ijs voorgoed verdwenen
Was door dat schepsel haast bereid
Mijn stalen ijzers om te smeden
En werd zowat door 't klimaat verleid
Nooit meer te dromen over het verleden
Toen 'k als jongen jaarlijks werd verblijd:
Des winters werd nog schaats gereden.
Binnenkort, wellicht ook later is het heden
Blijf ik toch wachten op de wintertijd
En werp alle verboden dromen in de strijd
Volg mij
om tot het slagveld toe te trede

Harm Smit

Agenda

Live op STRAVA

STW Jeugd op Facebook