Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering STW 2018 voor jeugd, junioren en senioren op donderdag 24 mei

Het belooft weer een boeiende avond te worden voor álle leden, van jong tot oud. Ook de ouders van de jeugdleden en junioren zijn van harte welkom om met hun kinderen in ieder geval bij het eerste deel van de avond aanwezig te zijn.

We beginnen de avond met een speciaal welkom aan onze nieuwe (jeugd)leden. Vervolgens is er een fascinerende presentatie over het werken aan een radiotelescoop op 5000 meter hoogte in Chili. Het Uitroepteken wordt uitgereikt aan iemand die een opmerkelijke sportieve prestatie heeft geleverd en de Wisseltandwielen zijn er voor de winnaars van de traditionele fietstijdritten. Een aangename verrassing is het onderdeel: “Vrijwilligers in het zonnetje”. Hiervoor is het belangrijk dat alle leden die vrijwilligerswerk doen binnen de vereniging aanwezig zijn.

 

Tijdens de pauze willen we weer een beeldend jaaroverzicht van STW laten zien. Iedereen wordt uitgenodigd om digitale foto’s op te sturen van zijn/haar eigen STW-momentje in seizoen 2017/2018 naar info@stw-site.nl Alsjeblieft erbij vermelden waar en wanneer de foto is genomen en wie erop te zien zijn.

Graag tot ziens op deze bijzondere en gezellige ALV!

 

Namens het bestuur,
José Koumans-van Diepen, secretaris

 

P.S         – Alle bostrainingen komen deze avond te vervallen.

– De bijlagen bij onderstaande agenda zullen uiterlijk acht dagen voor de vergadering digitaal toegestuurd worden.

-Tip: neem voldoende geld mee want er zullen weer loten worden verkocht voor de Tombola (ten behoeve van de aanleg van de nieuwe skeelerbaan) met prachtige prijzen.

 

Agenda ALV 2018 

Datum                 :                            Donderdag 24 mei 2018
Inloop                  :                            18.15 uur

Aanvang              :                            18.30 uur
Locatie                :                            Clubhuis TCW

Nudepark 81, 6702 DZ  Wageningen, tel. 0317-411494

 

Inloop met koffie, thee en limonade en lotenverkoop voor de tombola door onze jeugdleden.
Consumpties koffie/thee bij ontvangst en in de pauze worden aangeboden door STW.

 

Blok I  18.30 uur

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Welkom bij STW: een speciaal welkom voor onze nieuwe (jeugd)leden
 4. Presentatie Robert Huiting. Avontuur in Chili: werken aan een radiotelescoop op 5000 meter
 5. Uitroepteken en Wisseltandwielen
 6. Vrijwilligers in het zonnetje

Pauze 19.30 uur: Met koffie, thee en limonade. Tijd om even bij te praten en te socializen.  Ophalen prijzen tombola. Beeldend jaaroverzicht.

Blok II 20.00 uur

 1. Notulen ALV 11-5-2017 (bijlage 1)
 2. Jaarverslag over het seizoen 2017/2018 (bijlage 2)
 3. Financiën:
 1. Financieel jaarverslag over het seizoen 2017/2018 (bijlage 3)
 2. Verslag van de kascontrole commissie (bijlage 4, ter vergadering)
 1. Seizoensplan 2018/2019 (bijlage 5)
 2. Begroting voor seizoen 2018/2019 (bijlage 6)
 3. Afscheid en benoeming commissieleden (bijlage 7)
 4. Bestuurswijzigingen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting om 21.30 uur

Afsluitend drankje (op eigen kosten) en een knabbeltje 21.30 uur –  22.00 uur

22.00 uur einde avond